Is de behoeftepiramide van Maslow nog actueel?

Bij marketing en management horen theorieën. Het model van Maslow kom je gegarandeerd tegen wanneer je een commerciële opleiding volgt. Ik sloeg zojuist een paar studieboeken open om mijn verhaal te controleren op onjuistheden, het kostte me weinig moeite om het model te vinden. Toch komt hij ook vaak ter discussie, want is de behoeftepiramide van Maslow nog wel actueel genoeg?

Wat is de behoeftehiërarchie van Maslow?

In 1943 kwam de theorie van Maslow tot stand. De theorie van Maslow gaat over het hiërarchisch patroon waarop mensen hun behoeftes bevredigen. Volgens Maslow zijn mensen alleen staat hogere behoeftes te vervullen wanneer er in de lagere behoeftes is voorzien. Bij de theorie hoort ook de welbekende piramide met daarin de 5 verschillende behoefteniveaus:

  1. Primaire/ fysiologische levensbehoeften (Honger, dorst, seks, slaap)
  2. Behoefte aan zekerheid (Veiligheid, orde en stabiliteit)
  3. Behoefte aan sociale acceptatie (Liefde, vrienden, erbij horen en genegenheid)
  4. Behoefte aan waardering en status (Status, succes, prestige)
  5. Behoefte aan zelfactualisatie of –verwezenlijking (Zelfontplooiing, ambities nastreven)

Waarom is het model belangrijk?

De theorie van Maslow vertelt iets over de behoeftes en motivatie van mensen. Doordat mensen de bovenstaande behoeften willen vervullen, ontstaat er spanning tussen de gewenste toestand en de realiteit. Mensen krijgen het gevoel dat er iets ontbreekt in hun leven. Dit is het punt waar jij als marketeer, ondernemer of HR-medewerker mee aan de slag moet.

Als marketeer kan jij door middel van het merkimago er voor zorgen dat consumenten kiezen voor jouw product. Omdat jouw product hun behoeftes vervullen. De vraag die je jezelf moet stellen is: Welke behoeftes vervuld mijn product?
Als HR-medewerker is de behoeftepiramide van Maslow ook erg belangrijk. Personeel dat wil doorgroeien en zich niet gehoord voelt, zal snel ergens anders op zoek gaan.Dit model wordt voornamelijk in marketingboeken gebruikt, naar mijn mening komt het beter tot zijn recht in managementboeken.

De behoeftepiramide op zijn kop

Op het moment ben ik Marketing 3.0 aan het lezen van Philip Kotler. In dit boek wordt de marketing vanuit een nieuw perspectief gekeken. En wordt er ingezoomd op waardengestuurde marketing. Hierbij speelt uiteraard de theorie van Maslow een belangrijke rol.

Maslow schijnt voor zijn dood kenbaar te hebben gemaakt dat hij zijn theorie betreurde. Hij was van mening dat de behoeftepiramide op zijn kop had moeten staan. Dit betekent dat zelfontwikkeling bovenaan zou komen te staan. Creatieve mensen zoals kunstenaars maar ook wetenschappers geloven in de omgekeerde piramide. Zij hechten meer waarde aan zelfontplooiing en waardering voor hun werk, hierdoor komt er meer betekenis aan hun leven.

Deze bevestiging van Maslow sluit aan op de nieuwe manier van marketing. Marketing 3.0 staat helemaal in het teken van waarden leveren aan een klant. Marketeers beschouwen hun doelgroep niet meer als consumenten maar als complete mensen met een hoofd, hart en ziel. De marketinguitingen moeten de mens in hun emoties en ziel raken. Binnenkort komt er een review online van Marketing 3.0 dan zal ik meer vertellen over de inhoud.

Meer bekendheid onder de oudere generaties

Als ik kijk naar mijn eigen opleiding, dan ben ik veel in aanraking gekomen met dit model. Elke keer als ik het weer voorbij zie komen, laat het mij ook nadenken over de keuzes die ik elke dag maak. Het is geen diepgaand managementmodel maar het is wel een model dat in mijn ogen erg belangrijk is binnen bedrijven.

Tijdens mijn stageperiodes en mijn werk, heb ik verschillende keren meegemaakt dat ondernemers en managementteams niet bezig waren met de behoeftes van het personeel. Hiermee wil ik niet zeggen dat zij hier dagelijks mee bezig moeten zijn, maar het moet wel in hun achterhoofd blijven. Ondernemers zijn namelijk niet de enige mensen die wat willen bereiken.

Meer marketinginspiratie