Hier moet je op letten bij marketing voor scholen

Is marketing alleen iets voor commerciële bedrijven? Zeker niet! Ondertussen geef ik steeds vaker social media trainingen aan scholen. Dat komt omdat zij, net als commerciële bedrijven, ook voor uitdagingen staan. Die uitdagingen liggen vaak op het vlak van marketing! In deze blog leg ik een paar veel voorkomende vraagstukken voor.

Wat voor jou vanzelfsprekend is, is dat niet voor de ouder

Het onderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vroeger werd er uit een boek geleerd en waren er nog schoolborden met krijtjes. Tegenwoordig wordt er meer in praktijk gebracht, dat betekent kooklessen en buiten op het grasveld leren wat het verschil is tussen een diameter, meter en hectometer. Tegelijkertijd horen we op het nieuws dat het onderwijs achteruit gaat door grote klassen, weinig docenten, kinderen met rugzakjes etc. Hoe zorg je dat je als school het vertrouwen krijgt van de ouders? Dat kan alleen als je ze meeneemt in het verhaal van jouw school. Waarom doen jullie het op deze manier? Wat voor effect heeft dat? Ga ergens voor staan en leg dit helder uit.

Positioneren dus!

Voortgaand op het vorige stuk, positioneren is een groot onderdeel van de marketing. Vaak zitten basisscholen bij elkaar, voor ouders maakt het daarom weinig uit of ze naar A of B gaan, tenzij de ene visie beter bij hen past dan de ander. Kies daarom de waarden waar jullie als school voor staan en communiceer deze duidelijk, claim die positionering. Hierdoor krijg je een duidelijke plek in het hoofd van de ouder, waardoor een afweging eenvoudiger te maken is. Wanneer jij als school niet duidelijk bent in waar jij voor staat, val je al snel af in het hoofd van de ouder, het blijft namelijk vaag. En met ‘vaagheid’ kunnen wij mensen niks.

Die positionering moet ook duidelijk intern worden gecommuniceerd, deze moet naar voren komen in de vacatures, de website, de gesprekken met ouders etc.

Val niet in algemene termen

Elke school focust zich op de ontwikkeling van het kind, het anti-pestprotocol en noem nog maar een aantal van deze standaard zaken. Kijk dus uit dat je als school niet in containerbegrippen belandt. Hoe doe je dat? Kijk eens goed naar de keuzes die jullie als school maken. Waarom geven jullie op manier A en niet manier B les? Waarop worden sollicitanten beoordeeld? Welke cursussen bieden jullie docenten aan? Wat hoor je terug van ouders?

Al deze antwoorden tezamen zorgen ervoor dat je een beeld krijgt van de school, wat niet gekopieerd en geplakt kan worden op een andere school. Dat zorgt voor een uniek beeld!

Meer marketinginspiratie

Meer marketinginspiratie