Het business model canvas toegelicht

Oké ik zal het niet onder stoelen of banken schuiven, ik houd erg van marketing -en management theorieën en modellen. De laatste tijd ben ik fan geworden van het Business Model Canvas. Een business model wat ik vroeger niet uit kon staan op school, maar in de praktijk steeds beter ben gaan begrijpen. In dit artikel doorloop ik de 9 vakken van het BMC-model.

Wat houdt het BMC-model in?

Het business model canvas helpt je bij het in kaart brengen van een organisatie. Doordat je beter weet hoe de organisatie in elkaar zit, kun je ook nieuwe strategieën bedenken. Je gaat vernieuwender, creatiever en zorgvuldiger te werk.  Je gaat veel beter de dynamiek zien tussen de verschillende vlakken van de onderneming. Alles staat namelijk in verband met elkaar en samen maakt dat de onderneming.

Value proposition

Dit is het belangrijkste vakje van het BMC-model. Hierin staat welke waarde je creëert voor je klant. Dit kan je doen door middel van het leveren van producten en diensten. Jij levert iets waar de klant naar op zoek is.

Customer segments

Dit zijn de verschillende groepen mensen die jij wilt bedienen met jouw product of dienst. Waar richt jij je op bij het creëren van waarde? Welke mensen wil jij bereiken met je marketing? Het is belangrijk dat deze mensen ook echt opzoek zijn naar het product of de dienst die jij levert. Als hier geen verbinding in is, is de kans op een succesvol business model klein.

Customer relationships

Wat voor relatie heeft het bedrijf met de klant? Hierin geeft het Business Model Generation boek 6 voorbeelden:

 • Personal assistance
 • Dedicated personal assistance
 • Self-service
 • Automated services
 • Communities
 • Co-creation

Personal assistance en dedicated personal assistance vragen om iets meer toelichting. Personal assistance gaat over persoonlijk contact op welke manier dan ook, via e-mail, telefoon of chat. En bij dedicated personal assistance is er steeds één op één contact met dezelfde persoon uit de organisatie en de klant.

Channels

Op welke manier staat het bedrijf in contact met de klantsegmenten? Hierbij is het belangrijk om de customer journey in kaart te brengen. Op deze manier kom je erachter welke channels belangrijk zijn, of ze nog aansluiten op de klantsegmenten en hoe deze verbetert kunnen worden.

Revenue streams

Heel simpel gezegd, op welke manier komt het geld binnen? Hoe het verdienmodel kostentechnisch in elkaar zit is natuurlijk erg belangrijk. Maar hoe komt daadwerkelijk het geld binnen, hoe moet de klant betalen, is dit ook de manier waarop ze willen betalen?

Is het verdienmodel nog wel van deze tijd? En zijn de klantsegmenten nog wel bereidt om zoveel te betalen voor het product of de dienst die wij leveren?

Key partners

Welke partners zijn belangrijk bij het leveren van onze waarde (value proposition)? Bij steeds meer huidige business modellen is te zien dat er gewerkt wordt aan goede partnerdeals. Vaak zijn waardeproposities ook gebouwd op basis van key partners. Neem bijvoorbeeld Exact zij gaan voor zoveel mogelijk koppelingen met softwareleveranciers, zodat ze meer waarde kunnen leveren aan hun klantsegmenten.

Key activities

Wat moet je doen om je business model te laten werken? Welke activiteiten moeten worden verricht om succes te hebben. De antwoorden die in dit vak komen te staan kunnen enorm divers zijn. Daarom volgen hieronder maar een paar voorbeelden:

 • Marketing
 • Product development
 • Verdienmodel monitoren
 • Klantonderzoeken
 • De juiste key partners vinden

Key resources

Welke onderdelen heb je nodig om je waardepropositie (value proposition) te kunnen waarmaken? Dit is in het model weergegeven als een klein vakje maar is in praktijk waarschijnlijk één van de meest uitgebreide onderdelen.

De volgende categorieën worden aangegeven in het boek:

 • Physical
 • Intellectual
 • Human
 • Financial

Cost structure

In dit vak wordt de kostenstructuur in kaart gebracht. Welke kosten zijn het belangrijkste voor het in stand houden van ons business model? Welke key resources en key activities kosten het meeste geld? De vraag die hierop volgt, is natuurlijk, waar kan er bespaard worden? Hoe kunnen we efficiënter te werk gaan?

Tip: Print het Business model canvas zo groot mogelijk uit, dit bestand vind je op de site van strategyzer. Pak vervolgens een pen en vul het BMC-model rustig in met steekwoorden. Vind vervolgens de verbanden tussen de verschillende vakken en kijk waar er nog ruimte is voor verbetering. Werk je binnen een grote onderneming? Kijk dan of je meerdere mensen kunt betrekken bij dit proces.

Meer marketinginspiratie